Sunday Apr 03, 2022

Nedeľná nekázeň: Buďme k ukrajinským utečencom pohostinní aj nábožensky

Buďme príkladom, že mier medzi náboženstvami môže byť vzorom mieru medzi štátmi.

Copyright 2018. Všetky práva vyhradené.

Version: 20240320