Tuesday Jul 30, 2019

Čítanie z knižnej edície Dennika N: Karol Sudor, Fedor Gál - Ešte raz a naposledy, časť 1

Fedor Gál patrí k najznámejším intelektuálom na Slovensku a v Česku, ktorý sa už desaťročia razantne vyjadruje k veciam verejným. Takmer tristostranová kniha rozhovorov s množstvom archívnych fotografií je o celom jeho živote a on sám ju označil ako svoj testament s tým, že je čas posunúť štafetu iným.

Copyright 2018. Všetky práva vyhradené.

Version: 20240320