Wednesday Aug 07, 2019

Čítanie z knižnej edície Dennika N. Martin M. Šimečka - Medzi Slovákmi, časť 3

Je možné milovať krajinu, ktorá vás zavrhne len preto, lebo chcete žiť slobodne? A čo vlastne určuje váš vzťah k spoločnosti? Šimečka vo svojej knihe prejavuje lásku k Slovensku tým najlepším možným spôsobom – je k nemu kritický. Jeho vzťah totiž neurčujú štátne hranice, národné piesne či trepotajúce vlajky, ale pocit zodpovednosti.

Copyright 2018. Všetky práva vyhradené.

Version: 20240320