Friday Jul 05, 2019

Čítanie z knižnej edície Dennika N: Ján Markoš - Sila rozumu v bláznivej dobe, 4. časť

Bestseller knižnej edície Denníka N ponúka odpovede na množstvo otázok týkajúcich sa kritického myslenia, ale aj hutný súhrn nápadov a stratégií, ako ho využívať v každodennom živote. Ján Markoš je vzdelaním filozof a teológ a profesiou šachový veľmajster. Jeho široký záber a schopnosť ísť do hĺbky umožňuje v knihe podnetné exkurzy do oblastí vedy, náboženstva aj umenia.

Copyright 2018. Všetky práva vyhradené.

Version: 20240320